Toelichting wervingsmethodes van SOS Kinderdorpen

6 april 2011 - Afgelopen vrijdag verscheen er in het Algemeen Dagblad een artikel over de kosten van ledenwerving voor goede doelen. SOS Kinderdorpen vindt het belangrijk om op een transparante manier te communiceren over de kosten die we maken voor ledenwerving. Daarom geven we hieronder een korte toelichting op onze wervingsmethodes.

Werven om missie te financieren
SOS Kinderdorpen is een particuliere, niet-overheidgebonden organisatie. Om ons werk voor kinderen te kunnen financieren, zijn wij dan ook volledig afhankelijk van de giften van donateurs. Voor het vergroten van het draagvlak voor ons werk en het werven van donateurs  zetten wij diverse middelen in zoals: mailings, internet, telemarketing, sponsoring, radio- & televisiespots en straatwerving. Het budget dat wij beschikbaar stellen voor de werving van donateurs wordt conform CBF-criteria opgesteld: om minimaal een euro te werven voor onze missie, besteden we maximaal 25 eurocent aan kosten van de werving. In 2009 bleef SOS Kinderdorpen met 13 procent wervingskosten ruim onder deze CBF-norm. Zie ons jaarverslag over 2009  voor een gedetailleerde toelichting op deze cijfers. Ieder jaar vermelden we deze cijfers met toelichting in ons jaarverslag. Op deze pagina kunt u altijd het meest recente jaarverslag vinden.

Straatwerving
SOS Kinderdorpen werft al meerdere jaren donateurs deur-aan-deur en via straatwerving. Een donateur blijft gemiddeld zes jaar donateur bij ons.De kosten voor deze werving van een donateur kunnen dus over deze langere periode verrekend worden en zijn daardoor relatief laag. Werving via mailings of telefonische marketing kennen een veel lager rendement. Idealiter doen mensen spontaan via onze website een donatie; op die manier zouden wij minder kosten maken. Maar helaas is dat niet de realiteit. Er is meer voor nodig om als stichting zichtbaar te zijn voor nieuwe donateurs en hen aan ons te binden.

Wervingsmethode vanuit het individu belicht
In de media komen we regelmatig uitspraken tegen als ‘donaties van een nieuwe donateur gaan het eerste jaar direct naar de betaling van de werver’. Als je de kosten vanuit een individuele donateur belicht, schets je echter al snel een eenzijdig beeld. Toch willen we dit graag toelichten. Als we de donatie van dit individu als leidraad zouden nemen, zou bovenstaande stelling feitelijk juist zijn. Maar volgens die berekening zou dat ook betekenen dat in het tweede en daarop volgende jaren dan juist 100% ten gunste van het goede doel komt.  In realiteit rekenen we de kosten voor die werving over alle jaren dat een donateur geld geeft. Het is dus niet zo dat in het eerste jaar 100% van de donatie naar de werver gaat, maar ieder jaar een percentage hiervan.

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Toelichting op onze wervingsmethodes pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Nieuwsoverzicht / Toelichting op onze wervingsmethodes mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */