The Next Economy – How African youth make it work!

Begin dit jaar was de kick off van het project The Next Economy – how African youth make it work. Een project in Mali, Nigeria en Somalië van SOS Kinderdorpen in samenwerking met de 1%Club, Enviu en Afrilabs dat vanuit het Ministerie van Buitenlandse zaken gefinancierd wordt met ruim 3,5 miljoen euro.
 
Doel: werkgelegenheid creëren voor de snel stijgende groep jonge arbeidskrachten; ze de mogelijkheid geven om de juiste vaardigheden te ontwikkelen, hun talenten te ontplooien en ze een impuls te geven waarmee zij zelf hun toekomstige banen creëren; hun ‘next economy’. De komende drie jaar willen we meer dan 4.000 jongeren bereiken en op duurzame wijze steunen.
 
De ‘working poor’  
Ondanks de economische groei In Mali, Nigeria en Somalië, hebben jongeren tussen de 15 en 24 jaar niet alleen grote moeite om een -goede- baan te vinden met economisch perspectief, maar ook een baan die een salaris biedt waarmee ze zichzelf en -al dan niet- hun familie kunnen onderhouden. Maar liefst 75% van deze jongeren behoort tot de ‘working poor’; die veelal zonder rechten, sociale zekerheid en in onveilige omstandigheden werken.
 
Veel van deze jongeren, die opgroeiden in armoede of in problematische familieomstandigheden, missen de juiste scholing waardoor ze moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Er is  bovendien een gebrek aan rolmodellen en netwerken. En ook de genderongelijkheid speelt om verschillende redenen nog altijd een rol: de kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt zijn beduidend lager dan voor mannen. Met de Next Economy gaan we uit van de kracht, talent, ambitie en ideeën van de jongeren. Samen met hen werken we aan betere leefomstandigheden door hun kansen op werk te vergroten.
 
Hoe werkt ‘The Next Economy’
Het programma kent drie onderdelen:

  •  Make it work: Met een innovatieve aanpak inspireren, scholen, coachen en faciliteren we jongeren bij het opzetten van hun eigen onderneming.  Daarnaast bieden we in samenwerking diverse partijen een intensief trainingsprogramma voor jongeren waarbij we ze opleiden en coachen in vaardigheden die voldoen aan de vraag van de lokale markt, zodat ze hun ‘decent job’ kunnen bemachtigen en houden.
  • Grow your business: ondernemers van veelbelovende start ups faciliteren om samen met andere jongeren hun onderneming op te schalen tot een succesvol midden- en kleinbedrijf.
  • Supersize the valley of oppotunity: actief het ondernemingsklimaat in Mali, Nigeria en Somalië versterken, door te werken aan de infrastructuur, het versterken van netwerken en het creëren van bewustwording van de lokale economische mogelijkheden. Om actieve deelname van jonge vrouwen te waarborgen, worden programma’s speciaal toegespitst op vrouwelijke ondernemers, het betrekken van inspirerende vrouwelijke rolmodellen en het voorzien in genderspecifieke randvoorwaarden voor deelname.


The Next Economy – how African youth can make it work gaat deze lente van start met de eerste groep jongeren. Op onze website word je gedurende het gehele project op de hoogte gehouden.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je meer nieuws van SOS Kinderdorpen ontvangen? Meld je dan direct aan voor onze nieuwsbrief.

Ja, ik meld me aan

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI

Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= The Next Economy – How African youth make it work! pagePrefix=soskdnl breadCrumb=Actueel / Nieuwsoverzicht / The Next Economy – How African youth make it work! mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */