Statement van SOS Kinderdorpen

Richard Pichler, CEO SOS Kinderdorpen: "De strijd van vluchtelingen in alle fases van hun zoektocht naar veiligheid, brengt een wereldwijd probleem aan de oppervlakte dat moet worden geadresseerd. Bijna elke natie in de wereld heeft de VN Conventie voor de Rechten van het Kind ondertekend, wat bevestigt dat elk kind recht heeft op bescherming, onderdak, voeding, gezondheidszorg en rust. Maar we zien dat overheden nu te kort schieten om te verzekeren dat aan deze rechten tegemoet gekomen wordt.

Waar kinderen ook zijn - in de landen die door conflict, armoede en wanhoop verscheurd worden, in de landen van eerste opvang, in de landen waar ze doorheen reizen of in de landen die trachten ze een nieuw huis te geven - SOS kinderdorpen is daar aanwezig met als doel om samen te werken met nationale autoriteiten, niet-gouvermentele organisaties en internationale organisaties als de Verenigde Naties. Met de steun van onze donateurs reageren we continu op de laatste ontwikkelingen en behoeftes. We helpen families om samen te blijven. We bieden ondersteuning en emotionele support aan kinderen en jonge mensen, zodat ze hun trauma's kunnen verwerken. We verzekeren dat in essentiële behoeftes als voeding, onderdak en zorg wordt voorzien. We laten kinderen kinderen zijn.

We roepen autoriteiten en alle partners op om hun inspanningen voor het vinden van lange termijn oplossingen te vergroten, om er zo zeker van te zijn dat families bij elkaar kunnen blijven en dat de kindertijd van vluchtelingenkinderen ze niet wordt ontnomen."


SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Statement van SOS Kinderdorpen pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Nieuwsoverzicht / Statement van SOS Kinderdorpen mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */