Start petitie: Elk kind telt mee!

Handtekeningen willen we. En veel ook! 1 op de 10 kinderen die momenteel opgroeit zonder ouderlijke zorg, of deze dreigt te verliezen, willen we zichtbaar maken voor beleid, ontwikkelingsprogramma’s en statistieken, zodat ook zij meetellen.

Uit zicht

Stefan van der Swaluw, programmastrateeg van SOS Kinderdorpen: “Miljoenen kinderen tellen nu niet mee. We hebben het over kinderen zonder ouders en over kinderen die de ouderlijke zorg dreigen te verliezen. Juist deze groep is het meest kwetsbaar. Het feit dat ze niet apart geteld worden en dus letterlijk niet meetellen is onze grootste zorg. Talloze onderzoeken tonen aan dat als liefdevolle zorg ontbreekt in de vroegste jeugd van een kind, dit hem een niet in te halen achterstand geeft op leeftijdsgenoten die opgroeien in een liefdevol gezin.

Vergeet ze niet

Beleid wordt gemaakt voor alle kinderen. Maar wat als een grote groep kinderen uit het zicht is? De kinderen die onveilig opgroeien wonen in tehuizen, leven op straat of groeien op bij mensen die niet in staat zijn om goede verzorging te geven. Zij zijn niet geregistreerd, hebben nergens recht op en weten niet hoe ze hun recht zouden moeten halen. Voor beleidsmakers bestaat deze groep nu niet. Zo’n groep die in de blinde vlek van wetgevers en beleidsmakers leeft, kan dus makkelijk worden vergeten. We weten dat het om miljoenen kinderen gaat, maar niet precies hoeveel.

Stel kwetsbare groepen centraal!

In 2015 stelden de leden van de VN in navolging van de Millenniumdoelen een agenda op met 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals 2030). Het doel is om in 2030 een einde te hebben gemaakt aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Van der Swaluw: “De belangrijkste drijfveer van SOS Kinderdorpen is dat ze niemand willen uitsluiten. Dé centrale gedachte achter alle 17 doelen is dat niemand moet worden uitgesloten. Naar mijn idee moeten juist de meest kwetsbare groepen die makkelijk worden vergeten, centraal worden gesteld in beleid. Bij het opstellen van de SDG’s is men ‘vergeten’ om deze kwetsbare groepen te identificeren. Het viel ons meteen op dat het woord ‘familie’ maar één keer wordt genoemd. Juist de groep die aandacht en zorg het hardste nodig heeft, die 1 op de 10 kinderen zonder ouders en zij die het dreigen te verliezen, wordt helemaal niet genoemd. Terwijl elk kind dat er alleen voor staat moet kunnen opgroeien in een liefdevolle familie.”

Wat al werd gedaan…

SOS Kinderdorpen Nederland stelde vorig jaar al een ‘Call to Action op’ die is aangeboden aan de Nederlandse regering en is er een petitie aangeboden aan de Tweede kamer. De actie gaat verder: In juli wordt de petitie aangeboden aan de Nederlandse afgevaardigde bij de VN.

Teken petitie: Elk kind telt mee!

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Start petitie: Elk kind telt mee! pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Nieuwsoverzicht / Start petitie: Elk kind telt mee! mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */