Succesvolle uitvoering SDG's vereist intensieve samenwerking tussen overheid en maatschappelijke organisaties

SOS programmastrateeg Stefan van der Swaluw over zijn bezoek aan de Verenigde Naties.

In 2015 werden de duurzame ontwikkelingsdoelen – de Sustainable Development Goals - aangenomen door de Verenigde Naties. Deze zeventien doelen vervangen de acht Millenniumdoelen, die tot dan richting hadden gegeven aan de inspanningen van de wereld om een betere wereld voor iedereen te creëren. Alhoewel grote stappen zijn gemaakt, hadden miljarden mensen de achterstand niet ingehaald. Ook waren maatregelen nodig om onze planeet beter te beschermen. Dit alles werd vastgelegd in de Wereldagenda voor Duurzame Ontwikkeling.Elk jaar in juli komen overheden en ruim 2500 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties bijeen in het hoofdkantoor van de VN in New York. Tijdens het High Level Political Forum wordt besproken waar de landen staan in het behalen van de SDG’s.  Ook presenteren elk jaar enkele tientallen landen de voortgang die ze hebben geboekt in een Voluntary National Review. Het Koninkrijk Nederland (incl. de drie Caribische landen) had dit jaar zijn VNR. Omdat SOS Kinderdorpen, mede namens het Better Care Network Nederland en de Alliantie Kind in Gezin, intensief betrokken was bij de SDG rapportage van het maatschappelijk middenveld, was ik vorige week in New York om aan de discussies deel te nemen.

Dialoog aangaan en samenwerken

Het moet gezegd dat de Nederlandse overheid haar best heeft gedaan om de verschillende perspectieven en standpunten in de Nederlandse samenleving mee te nemen. Ploumen refereerde in haar speech aan de VNR als een ‘kritische selfie’ – niet bedoeld om alleen maar een positief beeld te schetsen van de inspanning van de overheid, maar daarmee ook juist de dialoog aan te gaan. Nederland refereerde ook aan twee thema’s die de hele week als een rode draad door de besprekingen liepen: de SDG’s kunnen alleen worden bereikt als alle partijen samenwerken: lokale en nationale overheden, inter-gouvernementele organisaties, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap. En zonder goede informatie – statistische data en kwalitatieve gegevens – kan ten eerste geen goede beleids-, wet- en regelgeving worden ontwikkeld, en vervolgens de effecten daarvan niet worden gemeten voor de groepen die nu het meest zijn achtergesteld. Juist dit zijn thema’s waar SOS Kinderdorpen veel aandacht aan besteedt. 220 miljoen kinderen zonder ouderlijke zorg – of die dreigen deze zorg kwijt te raken – worden nu letterlijk niet gezien door beleidsmakers, en dreigen daarmee ook binnen deze Duurzame Ontwikkelagenda buiten de boot te vallen.

Maatschappelijke organisaties júist partners in behalen duurzame ontwikkelingsdoelen

Veel andere overheden gaven blijk van een veel beperkter kritisch vermogen, en gebruikten de VNR veeleer als een PR-moment. En juist daarom is het spijtig dat, ondanks alle goede voornemens en beloftes, het maatschappelijk middenveld weinig ruimte kreeg om kritische vragen te stellen aan landenvertegenwoordigers. In de ‘side-events’ van het formele programma was daar meer ruimte voor, maar die uitspraken worden helaas niet opgenomen in de officiële documentatie van deze bijeenkomst. Hoezeer ook overheden benadrukken dat maatschappelijke organisaties geen gasten zijn op een jaarlijks feestje van overheden, toch lijkt het besef nog niet voldoende doordrongen dat als wij niet actief worden betrokken in de planning, implementatie en controle van SDG-gerelateerde programma’s, de doelen niet kunnen worden gehaald.
 
Stefan van der Swaluw
Programmastrateeg SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Succesvolle uitvoering SDG's vereist intensieve samenwerking tussen overheid en maatschappelijke org pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Nieuwsoverzicht / Succesvolle uitvoering SDG's vereist intensieve samenwerking tussen overheid en maatschappelijke org mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */