Noodklok luidt voor kindvluchtelingen

26 januari 2016 - Maandagmiddag 25 januari presenteerde de Kinderombudsman Marc Dullaert en zijn Zweedse collega Fredrik Malmberg het rapport Veiligheid en fundamentele rechten in het geding voor kindvluchtelingen. De Kinderombudsmannen deden namens de ‘Taskforce Children on the Move’ onderzoek naar de situatie van kindvluchtelingen. Deze taskforce is een initiatief van het Europese Netwerk van Kinderombudsmannen (ENOC).
 
Terwijl in het Scheepvaartmuseum de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU een informele bijeenkomst hadden over de vluchtelingencrisis, legden de twee Kinderombudsmannen aan de overkant van het water uit waarom de nood hoog is om nu echt wat te doen aan de situatie van de kinderen uit de vluchtelingencrisis. Steeds vaker vluchten kinderen weg uit hun thuisland. Aan het eind van 2015 was één derde van alle vluchtelingen kind en in totaal vroegen 363.8890 kinderen vorig jaar asiel aan in de EU. Daarvoor maakt deze extreem kwetsbare groep nog steeds elke dag een levensgevaarlijke - overzeese – tocht naar Oost- en West-Europa.
 
Tijdens de persconferentie vertelde Marc Dullaert hoe hij in Macedonië met eigen ogen heeft gezien hoe het met de kindvluchtelingen gaat, hoe de opvang beperkt is en hoe de centra waar de kinderen worden opgevangen nog steeds niet waren klaargemaakt voor de winter. ‘Terwijl we allemaal weten dat de winter er komt. Dat is een feit! Het is echt om je voor te schamen.’ Dullaert was op uitnodiging van SOS Kinderdorpen naar Macedonië afgereisd en zag hoe NGO’s een menselijke corridor hebben gemaakt. Hij was onder de indruk van de medewerkers zoals van SOS Kinderdorpen, hoe ze dag en nacht werken om zoveel mogelijk te doen voor de kinderen op de vlucht. ‘Maar zij zijn beperkt door mankracht, door geld, door toestemmingen.’ Daarom vraagt de ‘Taskforce Children on the Move’ aandacht voor de situatie: want de veiligheid en fundamentele rechten zijn in het geding voor kindvluchtelingen.

Voor het rapport van de Taskforce Children on the Move, deelde SOS Kinderdorpen informatie met de taskforce, gebaseerd op haar veldwerk en op informatie-uitwisseling met andere organisaties en VN-organisaties, aangevuld met ooggetuigenverslagen van medewerkers van SOS Kinderdorpen. Uit dat SOS rapport kwamen drie belangrijke risicogebieden voor vluchtelingen naar voren, en dan met name voor kinderen:
 
1. Veiligheid kwesties en risico van geweld
Botsingen bij het Grieks-Macedonische grens na de invoering van nieuwe regels waardoor alleen mensen uit Afghanistan, Irak en Syrië toegang krijgen tot de EU. Ook hebben collega’s van SOS Kinderdorpen met vluchtelingen gesproken die vertelden te zijn ontvoerd, beroofd en aangevallen. En er zijn meldingen van geweld en veiligheidsproblemen tijdens de reis. Dit zijn de gevaren waar de vluchtelingen juist hun land voor zijn ontvlucht.

2. Scheiding van gezinnen
SOS medewerkers vertellen over de gevaarlijke situaties waarin kinderen het risico lopen hun gezin kwijt te raken tijdens hun reis naar Oost- en West-Europa. Die situaties worden bijvoorbeeld geïllustreerd in de verhalen van de 6 -jarige Ahmad en de 18 -jarige Elyas in het bijgaande SOS rapport. Zij raakten hun families kwijt in de transitcentra in Servië en Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. (De namen van de kinderen zijn veranderd om de privacy van de personen te beschermen.)
3. Gezondheid zorgen en ondervoeding
SOS medewerkers beschrijven de erbarmelijke omstandigheden voor vluchtelingengezinnen in Libanon (wonen in overbevolkte omstandigheden, leven op kinderarbeid, hebben geen toegang tot gezondheidszorg). Daarnaast zijn de reizen die de vluchtelingen maken fysiek zwaar voor kinderen, zwangere vrouwen, jonge moeders en baby’s die geboren worden tijdens de reis.
 
De call for action
Zoals in het rapport staat van de European Network of Ombudspersons for Children: “De Europese Kinderombudsmannen maken zich zorgen over de situatie waarin duizenden kinderen die momenteel naar Europa vluchten verkeren. Uit een analyse van het Europese antwoord op de toename van het aantal vluchtelingen blijkt dat Europa faalt in de aanpak van deze kwestie. Hoewel grenscontroles en andere maatregelen bovenaan de agenda van de EU staan, wordt er geen actie ondernomen om kinderen te beschermen. In de EU Agenda voor migratie - de richtlijn die wordt gebruikt door EU organisaties en lidstaten bij de verwerking van de toestroom - worden kinderen slechts eenmaal in een voetnoot genoemd.” De Taskforce concludeert daarom dat alle Europese lidstaten direct de nodige stappen moeten nemen om een menswaardige bestaan van kindervluchtelingen te waarborgen.

SOS Kinderdorpen staat volledig achter de call for action van de Europese Kinderombudsmannen: kinderen moeten worden beschermd en daarvoor is een direct actieplan nodig die internationaal moet worden opgesteld en opgevolgd: voor alle kinderen die op weg zijn naar vrijheid en veiligheid.
 
SOS Kinderdorpen en kindvluchtelingen
Voor het rapport van de ENOC leverde SOS Kinderdorpen Internationaal onderzoeksmateriaal aan uit het veld. Doordat SOS Kinderdorpen wereldwijd werkt, heeft de internationale kinderhulporganisatie veel informatie over kindvluchtelingen in de betreffende landen. Dat SOS Kinderdorpen zich in het bijzonder op de zorg voor alleengaande of van hun familie gescheiden kinderen richt, is in overeenstemming met het beleid van SOS om kinderen te beschermen en te zorgen dat elk kind kan opgroeien in een veilig thuis en deel uit kan maken van een familie, beschermd wordt tegen geweld en misbruik en toegang krijgt tot gezonde voeding, onderwijs en medische zorg.

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Noodklok luidt voor kindvluchtelingen pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Nieuwsoverzicht / Noodklok luidt voor kindvluchtelingen mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */