Update SOS-noodhulpprogramma in Sri Lanka

21 oktober 2009 – Sinds 2 maanden is de noodopvang van SOS Kinderdorpen in gebruik. Vanaf de opening doen we er alles aan om de kinderen zo goed mogelijk te helpen met hun veelal traumatische ervaringen opgedaan tijdens de burgeroorlog. Daarnaast ligt onze focus op het herenigen van deze kinderen met hun familie.

Het proces van hereniging verloopt traag, omdat dit zeer nauwkeurig dient te gebeuren. Als na uitgebreid onderzoek blijkt dat een kind zijn ouders heeft verloren en er geen familie is die de zorg voor het kind op zich kan nemen, dan wordt het ouderlijk gezag van hem of haar overgedragen aan SOS Kinderdorpen. We zijn echter blij dat we de afgelopen weken al 16 kinderen hebben kunnen herenigen met hun eigen familie.

De omstandigheden in het vluchtelingenkamp zijn zwaar. Tot voor kort werd Chettikulam geplaagd door hevige moessonregen. De provisorische aangelegde afvoeren raakten verstopt wat grote gevolgen had voor de levensomstandigheden in het vluchtelingenkamp.


In vergelijking met het vluchtelingenkamp is het kinderdorp een oase van rust. De kinderen hebben onderdak, krijgen gezond voedsel, medische verzorging en psychosociale begeleiding. Hierdoor creëren we een plek waar ze tot rust kunnen komen en begeleiden wij hen bij het verwerken van hun trauma’s. Sommige kinderen hadden malaria, maar gelukkig maken deze kinderen het na behandeling inmiddels weer goed. De kinderen kunnen in het dorp naar school. Op deze manier helpen wij hen bij het opbouwen van een dagelijkse routine. Zondags geven we zang- en dansworkshops. Het is fijn om te zien dat ze hier met veel plezier en enthousiasme aan deelnemen.

Ondanks de zware levensomstandigheden vindt er achter de gebouwen van het noodopvang iets verbazingwekkends plaats. De grond, niet lang geleden nog een diepe modderpoel door de moessonregens, is nu bezaaid met plantjes. Deze werden geplant door de kinderen uit de SOS noodopvang. Ze zijn ontzettend trots op hun moestuin en verzorgen deze goed, zodat de plantjes spoedig gezonde groenten en fruit zullen dragen. Ondanks alles wat de kinderen in hun jonge leventje te verwerken hebben gekregen, zijn zij in staat om naar de toekomst te kijken.

14 september 2009 - Sinds de opening van het nooddorp wordt er hard gewerkt om de kinderen zo goed mogelijk te helpen. Dit doen we onder andere door het verlenen van medische zorg en voorzien in hun basisbehoeften zoals melkpoeder en drinkwater.

De lokale overheden, NGO’s en de bevolking zijn onder de indruk van de hulp die wij deze kinderen bieden. Er is dan ook een goede samenwerking met de lokale overheden en NGO’s. Samen met hen doen we nu onze uiterste best om de kinderen zo snel mogelijk te herenigen met hun familie. Kinderen waarvan de ouders niet binnen een bepaalde tijd gevonden zijn, worden (vooralsnog) tijdelijk opgenomen in kinderdorp Nuwara Eliya.

28 augustus 2009 – De eerste kinderen zijn opgevangen in de noodopvang in Sri Lanka. Het gaat om 161 kinderen, 71 jongens en 90 meisjes.

Kinderen wachten om de gasten te ontvangen
Kinderen ontvangen de gasten

De kinderen maken het naar omstandigheden goed en voelen zich thuis in de kindvriendelijke omgeving van de noodopvang. Het is een groot contrast met het vluchtelingenkamp. SOS-Kinderdorpen is in onderhandeling met de officiële instanties om meer kinderen te plaatsen.

Vanuit het SOS-kinderdorp Nuwara Eliya zijn tijdelijk 3 medewerkers in de noodopvang werkzaam. Verder zijn vier vrouwelijke en twee mannelijke medewerkers die eerst in het vluchtelingenkamp werkten aangenomen voor versterking.

Op de openingsceremonie is veel pers afgekomen. Ook prominente politici waren aanwezig.

16 augustus 2009 - Momenteel zijn SOS-medewerkers druk bezig het proces te starten om kinderen die in de chaos hun ouders zijn kwijtgeraakt over te brengen van het vluchtelingenkamp naar de noodopvang van SOS-Kinderdorpen. 

Ongeveer 625 kinderen uit het Chettikulam vluchtenlingenkamp zijn wees of zijn hun ouders kwijtgeraakt. Dit is gebasseerd op een schatting, want er zijn geen officiële cijfers beschikbaar. Op dit moment heeft SOS-Kinderdorpen Sri Lanka de capaciteit om 400 kinderen op te nemen. Tegelijkertijd wordt een zoekactie naar de vermiste ouders van de kinderen gestart zodat zij met elkaar kunnen worden herenigd.

15 juli 2009 - De bouw van de noodopvang in Sri Lanka verloopt voorspoedig. Alle vier de slaapaccommodaties zijn inmiddels zo goed als gereed. Ook de materialen voor de slaapaccommodaties, keuken en het administratief kantoor zijn aangekomen. Het daadwerkelijke werk voor de opvang van de vele vluchtelingenkinderen is dan ook van start gegaan.

Om schoon drinkwater en water voor de sanitaire voorzieningen in onze noodopvang te hebben, is SOS Sri Lanka in overleg met het lokale waterbedrijf in Vavuniya. Zij hopen via de reguliere waterleiding extra leidingen te kunnen leggen naar onze voorzieningen. Ook de elektriciteit is inmiddels geregeld. En omdat het moessonseizoen bijna begint, moet er ook al rekening worden gehouden met maatregelen die dan nodig zijn, zoals goede toegangswegen naar onze noodopvang.

Deputy national director van SOS Sri Lanka Divakar Ratnadurai: “De grootste uitdaging op dit moment is de samenwerking met de lokale instanties. Door ambtswisselingen zijn er nieuwe mensen met wie we opnieuw een samenwerking moeten opstarten. Gelukkig zijn zij bekend met ons werk en zijn ze ons goed gestemd. Wat we hen hebben verzocht, is toestemming te krijgen om de kinderen uit de vluchtelingenkampen over te brengen naar onze noodopvang en om mensen uit de kampen te werven om te helpen bij het uitvoeren van ons hulpprogramma. Wij hopen dat we zo snel mogelijk hiermee aan de slag kunnen, zodat we de zorg kunnen verlenen die de kinderen zo hard nodig hebben.”


2 juli 2009
– Hoewel de regering van Sri Lanka de overwinning op de Tamil rebellen heeft uitgeroepen en de burgeroorlog als voorbij heeft verklaard, wonen honderdduizenden mensen nog steeds in vluchtelingenkampen. Onder hen zijn vele kinderen zonder ouders, benadrukt SOS-Kinderdorpen. Wij hebben de afgelopen weken als eerste NGO een vluchtelingenkamp bezocht om hulp te verlenen.


Medewerkers van SOS-Kinderdorpen zijn afgereisd naar een vluchtelingenkamp in Chettikulam vlakbij Vavuniya, zo’n 70 km ten noorden van Anuradhapura, waar zo’n tachtigduizend mensen zijn aangewezen op tenten en barakken. Onder hen zijn vele honderden kinderen die één of beide ouders door de recente conflicten hebben verloren of van hen gescheiden zijn geraakt. 

SOS-Kinderdorpen zorgt voor de kinderen in het vluchtelingenkamp en is begonnen met de bouwwerkzaamheden voor gedegen opvang. In eerste instantie voor circa 450 kinderen, maar in een tweede fase voor nog eens 450 andere kinderen. Het primaire doel is hen een veilige plek te bieden en directe noodhulp zoals onderdak, voeding, medische verzorging en psychosociale begeleiding. Tegelijkertijd wordt een zoekactie naar de vermiste ouders van de kinderen gestart zodat zij met elkaar kunnen worden herenigd. Als blijkt dat dit niet meer mogelijk is, dan wordt gekeken naar een duurzame oplossing voor de opvang van deze kinderen.

Shubha Murthi van SOS-Kinderdorpen Azië: “Mocht het noodzakelijk blijken blijvende voorzieningen op te zetten, dan zijn wij in staat en bereid om de kinderen in deze regio die er helemaal alleen voor blijken te staan, permanente hulp te bieden.” De lokale instantie voor interne vluchtelingen, is tevreden over de voortgang van het hulpprogramma. Streven is om de vluchtelingen minimaal een half jaar, maar indien nodig langer, te ondersteunen met bovengenoemde noodhulpvoorzieningen.

SOS-Kinderdorpen is sinds 1982 actief in Sri Lanka. Op dit moment zijn er vijf kinderdorpen en vele andere duurzame projecten op het gebied van onderwijs, sociale programma’s en gezondheidszorg.

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Update noodhulp- programma Sri Lanka pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Nieuwsoverzicht / Update noodhulp- programma Sri Lanka mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */