Kinderen centraal tijdens congres 'What's Next?'

18 oktober 2016 - Ter afsluiting van het 50-jarig bestaan organiseerde SOS Kinderdorpen een internationale sectorconferentie genaamd, What’s Next, The Next succesfull steps in youth and child care.

Internationaal congres What's Next

In een serie van lezingen, paneldiscussies en workshops werd tijdens het congres de nadruk gelegd op de toekomst van de internationale kind- en jeugdzorg in de context van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030. Centrale vraag van de dag: Hoe kunnen de betrokken sectoren hier een bijdrage aan leveren en zorgen dat ook de meest kwetsbare doelgroepen worden bereikt?

Prominente sprekers

Onder de bezielende leiding van Petra Stienen (publicist, voormalig diplomaat, arabist, politicus) werden de congresbezoekers meegenomen in de opmaat naar het beantwoorden van die centrale vraag. De plenaire sessie begon met een paneldiscussie met professor Jaap Doek (emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht, oud-voorzitter VN-comité voor de Rechten van het Kind), Jeroo Billimoria (oprichter van Childhelpline International, Aflatoun Child Savings en van Child and Youth Finance International) en professor Ton Dietz (directeur van het Afrika-Studiecentrum in Leiden en medeoprichter van de World Connectors). Keynote speaker van de dag was Vanessa Branson, de zus van Richard Branson, filantroop en ondernemer die een inspirerend betoog gaf over het belang van familie en het belang van filantropie. Maar ook deed zij de belangrijke oproep om op deze congresdag vooral samen te werken. Andere sprekers waren onder andere Nigel Cantwell en Bep van Sloten op het gebied van alternatieve zorg, Marc Dullaert van Kidsrights, de Kindercorrespondent Tako Rietveld, en schrijfster Suzanna Jansen van de bestseller 'Het Pauperparadijs'.

Kinderen aan het woord

Uiteraard kwamen tijdens het congres kinderen aan het woord. Kinderen van de Nederlandse Jongeren Raad (NJR) riepen op om ook naar hun stem te luisteren bij de ontwikkeling van het toekomstige beleid ten aanzien van de internationale kind- en jeugdzorg. Ook waren er kids reporters aanwezig om verslag te doen van deze dag. En SOS kinderen uit Sarajevo maakten een film om aandacht te vragen voor dit onderwerp.

Oproep SOS kinderen uit Sarajevo

Call to Action - Teken de petitie

Het congres eindigde met een call to action, een oproep aan de Nederlandse regering, gepresenteerd aan afgevaardigde Kees van Baar, om tot actie over te gaan met als doel een toekomst te creëren waarin geen kind meer hoeft op te groeien zonder zorg. Om deze call to action kracht bij te zetten, heeft SOS Kinderdorpen een handtekeningactie geïnitieerd die op 21 november a.s. overhandigd zal worden aan de Nederlandse regering.

Doe mee en zorg ervoor dat kinderen zonder ouderlijke zorg, de liefde en bescherming krijgen waar zij recht op hebben.

Teken de petitie

Impressie van de dag

 

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Kinderen centraal tijdens congres 'What's Next?' pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Nieuwsoverzicht / Kinderen centraal tijdens congres 'What's Next?' mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */