De kinderen van Malakal

 “Mijn droom is vrede en stabiliteit in mijn geliefde land Zuid-Soedan. Voor alle kinderen hoop ik op een gezond leven en een mooie toekomst.” – Isaac James

Bijna twee jaar geleden stond SOS medewerker Isaac James aan het begin van  een barre tocht naar veiligheid. Veiligheid, in het door burgeroorlog geteisterde Zuid- Soedan. Toen rebellen het SOS Kinderdorp Malakal op 18 februari 2014 voor een tweede keer binnen vielen, was de angst en chaos enorm. Isaac raakte met 33 kinderen geïsoleerd en nam een enorme verantwoordelijkheid op zich: hij besloot met ze op de vlucht te slaan. 33 kinderen; de jongste amper twee jaar, de oudste vijftien. Het werd een gevaarlijke, zware, emotionele tocht over land, waarbij het niet mogelijk was om contact te leggen met SOS Kinderdorpen. Na een maand, waarin ze 320 kilometer af moesten leggen, bereikten ze het kinderdorp in Juba en werden ze door de SOS families uit Malakal in de armen gesloten. Lees hier het verhaal over deze barre tocht nog eens terug.

Huidige situatie
Inmiddels is Malakal weer in handen van de overheid, nadat het de afgelopen twee jaar twaalf keer in andere handen is gevallen. De veiligheidssituatie is verbeterd sinds het ondertekenen van het vredesakkoord tussen de strijdende partijen in augustus 2015, maar de spanning blijft hoog. Enkele burgers zijn inmiddels teruggekeerd naar hun woonplaats, naar het puin van de verbrande en geplunderde huizen, maar velen zijn bang om terug te keren zolang de situatie onvoorspelbaar blijft.

In goede gezondheid, maar wat gaat er komen?
Met de kinderen gaat het gelukkig goed; ze zijn in goede gezondheid en kunnen allemaal weer naar school. De meesten voelen zich nu veilig, maar denken nog vaak terug aan het kinderdorp in Malakal. Ze zijn allen getuige geweest van de gevechten, hebben de angstaanjagende geweerschoten gehoord en de woeste rebellen met geweren gezien die de huizen in hun kinderdorp en de omgeving plunderden.
 
Alle kinderen hebben in de eerste periode na aankomst in Juba extra psychische en sociale hulp ontvangen. Het ziet ernaar uit dat de kinderen dat deel van hun leven gelukkig hebben overwonnen, het een plekje hebben kunnen geven; ze zijn vrolijk, gedragen zich zoals kinderen van hun leeftijd zich behoren te gedragen en ze kunnen weer naar school. Het neemt niet weg dat de kinderen en ook de SOS moeders en staf zich zorgen maken over hun land, hun dorp, hun biologische familie.

Angelo, 14 jaar : “Ik voel me veilig in Juba, ik kan naar school en mijn Engels is echt verbeterd. Wel maak ik me zorgen over ons land. Wat zal er gebeuren; blijven we vechten of komt er eindelijk vrede? Ik zou graag terug gaan naar Malakal als het weer veilig is en de scholen daar weer open gaan.”
 
En Sabri, 14 jaar: ““Ik voel me gelukkig hier, want er is vrede en het onderwijs is leuk. Wel ben ik bang dat wat in Malakal gebeurde, hier ook gebeurt.”

Zorgen over biologische familie
De SOS moeders en medewerkers hebben grote zorgen over het welzijn van hun biologische familie in Malakal. Ook zij moesten vluchten. Contact maken is niet mogelijk; niemand weet waar ze zijn en hoe het met ze gaat. SOS moeder Gwang Nyingyang: “Ik voel me veilig hier in Juba, maar ik weet niet waar mijn biologische kinderen zijn. We werden gescheiden tijdens de wrede gevechten in Malakal en ik heb sindsdien geen contact meer met ze gehad.” De SOS kinderen met (brede) biologische familie kunnen hun families op dit moment niet periodiek bezoeken. De kinderen met familie in Juba mogen deze wel bezoeken.
 
Ook Isaac maakte zich ook ernstig zorgen over zijn familie. Zijn vrouw en kinderen werden tijdens de oorlog van hem gescheiden en vluchtten naar Khartoum. “Het was een verraderlijke reis in brute en moeilijke omstandigheden. Nadat ik de SOS kinderen en mezelf in veiligheid had kunnen brengen, kon ik alleen nog maar aan mijn familie denken. Ik was extreem ongerust en hoopte dat ze veilig terecht waren gekomen. Gelukkig kon ik een maand na aankomst in Juba eindelijk de stem van mijn vrouw horen via de telefoon.”

Isaac is inmiddels dorpsdirecteur van het SOS Kinderdorp nabij Juba waar de SOS families uit Malakal voor nu wonen en heeft dagelijks contact met alle kinderen. Het plan is om in Juba een nieuw blijvend dorp voor de SOS families te bouwen. Isaac: “De kinderen hebben een vaste, veilige plek nodig om op te kunnen groeien en zichzelf te ontwikkelen. De oudere kinderen beseffen dat Juba mogelijk een definitieve woonplaats voor hen kan zijn. Helaas is er ook geen contact mogelijk met de eventuele (brede) biologische families van de kinderen uit Malakal, wat voor sommige kinderen erg moeilijk is. Een aantal kinderen hebben verwanten in Juba wonen die hen wel regelmatig mogen bezoeken.”

Om de plannen voor een nieuw kinderdorp voort te zetten is de gemeenschap benaderd en zijn enkele percelen geïdentificeerd, maar er is op dit moment nog geen akkoord. 

Er wonen in totaal 87 kinderen in het tijdelijke SOS Kinderdorp.

  • 36 kinderen gaan naar de basisschool in Juba.
  • 18 kinderen gaan naar de kleuterschool.
  • 33 kinderen gaan naar de crèche

En er wonen 44 jongeren in een jongerenhuis, van wie er

  • 27 naar een kostschool gaan,
  • 8  naar het Comboni Comprehensive College in Juba,
  • 3 naar de Kampala University Juba Branch and Upper Nile University in Juba 
  • en 6 in een eindexamenklas in Uganda zitten.

Samuel en Benjamin
De kinderen Samuel (inmiddels 7) en Benjamin (inmiddels 13), die tijdens de vlucht van de groep werden gescheiden, zijn helaas nog niet terug gevonden. SOS Kinderdorpen heeft hun foto’s verspreid, onder andere onder lokale leiders in de gemeenschappen rondom Malakal en bij de UNICEF Child Protection Unit. Als de veiligheidssituatie het toelaat, breiden we de zoektocht uit.

 

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= De kinderen van Malakal pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Nieuwsoverzicht / De kinderen van Malakal mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */