'Armoede gaat in je hoofd zitten'

SOSfamiliedebat_woe14mei2014In Nederland leven bijna 400.000 kinderen onder de armoedegrens. ´Dat is erg veel voor een rijk land als Nederland´, meent Marc Dullaert tijdens het Familiedebat van SOS Kinderdorpen. Met vier andere prominenten uit de kinder- en armoedezorg, waaronder Annemarie van Gaal, debatteerde de Nederlandse kinderombudsman om te komen tot praktische oplossingen. ‘Zie kinderen als diamanten en investeer daarin.’

Armoede in Nederland bestaat. Uit onderzoek blijkt dat 383.000 kinderen onder de Nederlandse armoedegrens leven. Dat zijn kinderen die zonder ontbijt naar buiten gaan, geen geld hebben voor een winterjas en op hun verjaardag niet naar school durven omdat ze niet kunnen trakteren, aldus kinderombudsman Marc Dullaert. 

Vanwege Wereld Familie Dag organiseerde kinderhulporganisatie SOS Kinderdorpen het SOS Familiedebat met het thema: kinderen en armoede. Directeur Margot Ende van SOS Kinderdorpen: ‘In ons werk zien wij hoe door armoede families het moeilijk hebben om al hun rollen te vullen. Dat is een groot probleem in ontwikkelingslanden, maar ook in Europa. Kinderen komen daardoor in een sociaal isolement.’ 
 

Kinderombudsman Marc Dullaert trapte het Familiedebat af. ‘Een op de negen kinderen leeft onder de armoedegrens, dat zijn in elke basisschoolklas dus drie kinderen. Dat is voor een rijk land als Nederland erg veel.’ Vorig jaar werd onderzoek gehouden en hebben 700 kinderen online een enquête ingevuld. Dullaert: ‘Wat mij het meest raakte, was dat kinderen in armoede niet verder denken dan het eind van de week.  Armoede is niet zozeer een materieel probleem, armoede gaat in je hoofd zitten.´ 

De andere debatleden waren professor Jaap Doek (voormalig lid VN voor de Rechten van het Kind), directeur Gerard Besten van Gezinshuis.com en ondernemer en televisiepresentator Annemarie van Gaal, tevens lid van het Elftal tegen Armoede van Amsterdam. De grote conclusie van het debat: te veel kinderen in Nederland leven onder de armoedegrens en daar moét wat aan gedaan worden. De debatleden doen een noodoproep aan staatssecretaris Martin van Rijn en leveren tien aanbevelingen aan om kinderen in armoede te helpen in Nederland: 

  1. Marc Dullaert: ‘De overheid moet zien en erkennen dat kinderen ons toekomstig kapitaal zijn, onze diamanten. Investeer daarin. Nu worden ze vaak nog gezien als lastige bagage die je erbij krijgt.’
  2. Annemarie van Gaal: ‘Zorg in het volgend kabinet voor een minister van Eenvoud. Houd het simpel voor de onderkant van de samenleving. Gooi alle regels, toeslagen en heffingen overboord en laat mensen met een jaarinkomen tot 20.000 euro geen inkomstenbelasting betalen. Desnoods betalen mensen met meer inkomen wat extra. Mensen in armoede moeten hun leven weer op de rit kunnen krijgen, dus zorg voor bandbreedte in het hoofd. Ik meld me graag aan voor die ministerspost.’
  3. Gerard Besten wil vanaf 2015 een nieuw verplicht vak op alle scholen: Samenwerkingskunde. ‘Om kinderen te leren meer compassie te hebben voor elkaar. Hoe kun je wat betekenen voor een ander? Dan weten kinderen die het minder hebben ook dat ze wat kunnen doén, in plaats van alleen maar afhankelijk te zijn.’ 
  4. Jaap Doek: ‘Geef daarnaast social and financial education. Maak  kinderen bewust van het belang en de rol van geld in hun leven, maar ook van de sociale aspecten ervan. Zodat we een generatie krijgen van jongeren die geïnformeerd  zijn over wat je met geld kunt doen, voor een ander en voor zichzelf.’
  5. Marc Dullaert: ‘In Noorwegen worden alle bestaande en nieuwe wetten en beleidsregelingen altijd getoetst aan: wat betekent dit voor jongeren en kinderen? Wat besteden we aan jongeren? Zij bedenken waar ze over twintig jaar willen zijn en zien kinderen als hun toekomstig kapitaal.’
  6. Margot Ende: ‘Zet families centraal in armoedebestrijding. Versterk families, zowel financieel, maar zeker ook in hun rol als ouder. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in armoede die wel goede zorg krijgen van hun ouders, beter tegen stress kunnen en een beter geheugen hebben dan kinderen zonder zorgzame ouders. 
  7. ‘Reken eens uit wat de Nederlandse overheid uitgeeft aan kinderen, zoals aan onderwijs? Volgens Unesco moet dat minimaal 6% van het BNP zijn, maar wij komen daar niet aan’, aldus professor Jaap Doek. ‘En creëer meer functies als de kinderombudsman. Het is ongelooflijk belangrijk, dat heeft Marc Dullaert inmiddels aangetoond.’
  8. Annemarie van Gaal: ´De regering wil een participatiemaatschappij, maar daar kunnen mensen in armoede niet aan meedoen. Creëer twee groepen: een groep die zichzelf kan redden, een groep die dat niet kan. Je moet de laatste groep ontzorgen en niet werken met een beleid one size fits all. Daardoor wordt de bandbreedte vergroot bij de mensen met problemen en kunnen ze verder denken dan hoe ze vandaag moeten overleven.’ Gerard Besten: ‘Het is altijd maatwerk. En het vraagt om langdurige ondersteuning.’
  9. Margot Ende: ‘SOS werkt met de allerarmsten. We nemen deze families op en het eerste wat we met deze families doen is samen met hen een plan op maat maken. Wat kun je wel, wat niet. Wat heb je nodig. In het plan worden vaak twee elementen opgenomen: economische ontwikkeling en het versterken van de opvoedvaardigheden. Maak ouders bewust van het effect van hun handelen op kinderen. Betrek ze bij het maken van de plannen.’
  10. Gerard Besten: ‘Er moeten omstandigheden geschapen worden om uitsluiting te voorkomen. Investeer in vrije tijd, zodat ook mensen in arme omstandigheden weer kunnen deelnemen aan activiteiten. Zie dat als investering en niet als kosten. Je kunt daarmee zoveel voorkomen. ’

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= 'Armoede gaat in je hoofd zitten' pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Nieuwsoverzicht / 'Armoede gaat in je hoofd zitten' mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */