Ambassadeur Macedonie bezoekt SOS families Skopje

Afgelopen maand bezocht de Nederlandse Ambassadeur in Macedonië, Marriet Schuurman, de families in SOS kinderdorp Skopje. Aanleiding hiertoe was een bijeenkomst van SOS Kinderdorpen over het verbeteren en opschalen van alternatieve zorg voor kinderen zonder ouderlijke zorg. We vroegen haar naar haar indrukken en ervaringen.
 
Wat vond u van uw bezoek aan het SOS kinderdorp Skopje? 
“Een opsteker: ik heb veel toegewijde mensen ontmoet die met overtuiging en veel positieve energie laten zien waarom alle kinderen recht hebben op een veilige jeugd, goed onderwijs en gelijke kansen.”
 
Wat is in uw ogen het voordeel van familiezorg?
“Het is meer individuele, op het kind gerichte zorg en begeleiding dan bijvoorbeeld in institutionele opvang wordt geboden.”
 
Tijdens de bijeenkomst is gesproken over PRIDE, een trainingsmethode voor opvanggezinnen. Wat vindt u de kracht van deze methode?
“Pride gaat om praktische ondersteuning en begeleiding van opvanggezinnen, niet als 1 momentopname maar over langere tijd en met een zorgvuldig volgsysteem. De mogelijkheid om ervaringen te delen met anderen heb ik altijd als heel inspirerend en motiverend ervaren.”

U bent zelf pleegouder: hoe ervaart u dat persoonlijk en wat betekent familie voor u? 
“Ik idealiseer het niet: kinderen in alternatieve zorg worden dagelijks geconfronteerd met de harde werkelijkheid en moeten een eigen antwoord vinden op pijnlijke vragen. Vragen over essentiële zaken waar leeftijdsgenoten nog lang niet aan toe zijn: wat betekent liefde, familie; wie ben ik; waarom zit ik in deze situatie en mijn vrienden (of broers/zussen) niet? Een stabiele, veilige, liefdevolle, begripvolle omgeving is het enige antwoord dat je dan als zorgdrager kan geven. Dat betekent familie voor mij: een plek waar je altijd welkom bent en altijd op terug kunt vallen. Voor de rest van je leven.”


Hoe denkt u dat SOS Kinderdorpen kan bijdragen aan het leveren van kwalitatieve zorg?
“Door het delen van haar ervaring en expertise, met autoriteiten, beleidsmakers, maar ook met zorgdragers zoals bijvoorbeeld (pleeg)ouders. Door het bieden van een platform voor uitwisseling van ervaring. En door praktische begeleiding van families.” 

Wat betekent dit voor de kinderen van Macedonië? Wat is de impact? 
“Voor Macedonië betekent dit dat meer kinderen een eerlijke kans krijgen op een veilige jeugd en menswaardige toekomst. Juist omdat de institutionele opvang in Macedonië te beperkt is: in aanpak en aandacht en in capaciteit. Slechts een paar honderd kinderen worden in instellingen opgevangen, en vaak om de verkeerde (economische) redenen. Duizenden kinderen die de zorg ook en vaak meer nodig hebben, vallen buiten de boot. Door het inschakelen van betrouwbare, ervaren maatschappelijke organisaties krijgen duizenden kinderen een eerlijke kans.”

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Ambassadeur Macedonie bezoekt SOS families Skopje pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Nieuwsoverzicht / Ambassadeur Macedonie bezoekt SOS families Skopje mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */