12 augustus Internationale Jongerendag

Het is vandaag Internationale Jongerendag. Een dag die de Verenigde Naties uitriep om aandacht te vragen voor de leefwereld van jongeren. Een mooie dag om aandacht te vragen voor ‘ The Next Economy.’ Een programma dat SOS Kinderdorpen in samenwerking met de 1% Club, Enviu en Afrilabs heeft opgezet met als doel werkgelegenheid voor jongeren te creëren in Mali, Nigeria en Somalië.

Willem Nederstigt, programmamanager over The Next Economy: 
     
SOS werkt samen met de 1% Club, Enviu en Afrilabs; hoe is deze samenwerking voor de Next Economy  tot stand gekomen en wat is de rolverdeling?
Het Next Economy programma is tot stand gekomen op basis van een Call for Proposals voor het LEAD (Local Employment for African Development) programma van het Ministerie van Buitenlandse zaken. Door werkgelegenheid te creëren voor jongeren in 8 verschillende Afrikaanse landen wil MinBuZa het toekomstperspectief voor jongeren verbeteren. De samenwerking tussen SOS, 1%Club en Enviu komt voort uit de combinatie van de beschikbare expertise van de vier verschillende organisaties op het gebied van jongeren, beroepsonderwijs, ondersteunen van start-ups en het versterken van bestaande kleine organisaties.
 
Het Next Economy programma richt zich met name op kwetsbare jongeren (in de leeftijd van 15 tot 35 jaar). SOS Kinderdorpen heeft ruime ervaring met het ondersteunen van kwetsbare jongeren op hun weg naar (economische) zelfstandigheid. Het vinden van een goede baan hoort hierbij. Jongeren uit de SOS Kinderdorpen en uit de Family Strenghtening Programmes vormen een belangrijke doelgroep binnen het programma, maar het programma beperkt zich niet tot SOS jongeren. Niet de afkomst, maar de motivatie van jongeren om hun toekomst in eigen hand te nemen is een belangrijk onderdeel van de selectiecriteria. Ook jongeren van buiten SOS kunnen dus deelnemen.
 
Je bent net zelf in Mali, Nigeria en Somalië geweest; wat heb je daar precies gedaan?

In samenwerking met het lokale SOS Kantoor, 1% Club en Enviu zijn er samenwerkingsverbanden met lokale trainingsorganisaties en Hubs geïnitieerd en zijn de jaarplannen verder vorm gegeven. Ook zijn internationale en lokale bedrijven bezocht om het programma toe te lichten en een aanzet te maken voor toekomstige samenwerking door het beschikbaar stellen van stageplaatsen en deelname aan de trainingsprogramma’s. Tevens is er contact gelegd met de lokale overheden en is er gekeken naar hoe we samen kunnen optrekken met lopende programma’s.  Zo hebben we in Mali gesproken met de Minister van Jongeren en de Minister van Gender en is er een samenwerking opgezet met het nationaal instituut voor jongeren werkgelegenheid (APEJ).
 
Hoe zit het hele programma in elkaar?
In het kort bestaat het programma uit drie pilaren (Tracks).
 
Track 1 – Make it work; richt zich op het versterken van de vaardigheden van jongeren in het vinden van een baan of het starten van een eigen bedrijf. In totaal starten 4200 jongeren in de drie landen met een trainingsprogramma waarin ze algemene sociale vaardigheden opdoen die van pas komen op de werkvloer. Vervolgens krijgen de jongeren de kans om een trainingstraject te volgen waarin ze een eigen bedrijfje kunnen beginnen of een programma waarin ze op zoek gaan naar een baan binnen een bedrijf (inclusief een stage).
 
Track 2 – Grow your Business; ondersteunt bestaande kleine sociale bedrijfjes om te groeien. Door middel van een training worden de kleine bedrijven “investment ready” gemaakt en ondersteund in het groeien.
 
Track 3 – Supersize the Valley of Opportunity; versterkt het ondernemingsklimaat voor jongeren in de drie landen. Door het opzetten en versterken van business hubs en het uitvoeren van campagnes worden jongeren geïnspireerd en in staat gesteld om hun eigen bedrijfjes te starten.

Over wat voor trainingsprogramma’s hebben we het?

Het grootste deel van het trainingsprogramma vindt plaats in Track 1 – Make it work. In totaal zullen gedurende de drie jaar in de drie landen 4200 jongeren deelnemen aan het trainingsprogramma. Gezamenlijk zullen alle jongeren een algemeen trainingsprogramma doorlopen waarin ze algemene sociale vaardigheden opdoen, hun eigen kwaliteiten in kaart leren brengen en deze leren te matchen met de kansen en mogelijkheden op de lokale arbeidsmarkt.
 
Tijdens de start-up training zullen de jongeren ondersteuning krijgen in het verder ontwikkelen van hun business-concept. Ze leren hun concept te testen en de haalbaarheid van hun product te onderzoeken.
 
De jongeren die na de eerste fase van het programma de voorkeur geven aan een goede baan binnen een (groot of klein) bedrijf worden getrainde in specifieke vaardigheden in het vinden en behouden van een baan. Ze leren waar ze relevante vacatures kunnen vinden, hoe ze een CV en sollicitatiebrief schrijven en hoe ze een sollicitatie gesprek moeten voeren. Naast de algemene training, gaan ze de vaardigheden direct in praktijk brengen.
 

Wat gebeurt er na 3 jaar?
Het Next Economy programma is de eerste fase van een breder Next Economy Platform. Na drie jaar hopen we het programma in meer landen te draaien en zullen meer jongeren kunnen profiteren van een verbeterd economisch klimaat met meer kansen op beter werk of het opstarten van een eigen bedrijfje.
                                 


Aanmelden nieuwsbrief

Wil je het laatste nieuws van SOS Kinderdorpen ontvangen? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

Ja, ik meld me aan!

 

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= 12 augustus Internationale Jongerendag pagePrefix= breadCrumb=Actueel / Nieuwsoverzicht / 12 augustus Internationale Jongerendag mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */