'Vrouwen Bouwen' zetten zich in voor kinderdorp Kumasi

Vrouwen Bouwen
Voor de bouw van een nieuw SOS kinderdorp in Kumasi is geld nodig. Vrouwen Bouwen is een gezamenlijke inspanning van vrouwen in Nederland, ontstaan op initiatief van Tineke de Groot, lid van de Raad van Advies van SOS Kinderdorpen. Samen met de overige founders Janneke Brinkman, Annemarie van Gaal, Liesbeth Hessels, Maya Meijer, Renée Ruding en Melanie Ruys, heeft zij zich eind 2007 ten doel gesteld in totaal 1 miljoen euro te werven voor de bouw van een nieuw SOS-kinderdorp in Kumasi, Ghana.


Het nieuwe SOS kinderdorp in Kumasi
Met de bouw van SOS kinderdorp Kumasi krijgen 120 wees- en verlaten kinderen een blijvend thuis in 12 gezinshuizen. In het kinderdorp kunnen de SOS kinderen samen met kinderen uit de omgeving naar de SOS-school. Ook kunnen kinderen en volwassenen uit de lokale omgeving gebruik maken van het sociaal medisch centrum in het kinderdorp.
Het nieuwe kinderdorp zal bestaan uit:
• 12 gezinshuizen voor ruim 120 kinderen
• 1 sociaal/medisch centrum voor jaarlijks tienduizenden
     kinderen en volwassenen
• 1 kleuterschool met 3 lokalen voor 60 kinderen
• 1 basisschool met 10 lokalen voor 420 scholieren

Ghana schreeuwt om hulp
Kumasi is de hoofdstad van de Ashanti regio, in het midden van Ghana. Duizenden kinderen in dit gebied staan er helemaal alleen voor. De oorzaken hiervan zijn talrijk en complex. De bevolking leidt onder extreme armoede en er is nauwelijks tot geen sociale ondersteuning. Er zijn te weinig scholen en de kwaliteit van de scholen die er zijn, is slecht. Kinderen gaan niet naar school waardoor de vicieuze cirkel van armoede en ellende niet doorbroken kan worden. Naast dit alles eist hiv-aids zijn tol van de bevolking. Duizenden mensen raken besmet en sterven een vroege dood. Uiteindelijk zijn het de kinderen die het meest kwetsbaar zijn en er alleen voor komen te staan.

Tineke de Groot: “Onze hulp is hier hard nodig”
Tineke de Groot: “Op dit moment zijn er al twee kinderdorpen in Ghana. SOS Kinderdorpen heeft dus al jarenlange ervaring met de opvang van weeskinderen in Ghana. Door deze ervaring, onze relaties met lokale, juridische en sociale autoriteiten en ons uitgebreide netwerk zijn wij dé partij om de zorg voor weeskinderen in de regio op ons te nemen”.

Vrouwen Bouwen evenementen
De afgelopen anderhalf jaar hebben de founders van Vrouwen Bouwen hun netwerk ingeschakeld om fondsen te werven voor Ghana.
Zij wisten velen te motiveren om dit project te steunen en als een rollercoaster zijn vriendinnen en kennissen over heel Nederland actief bezig geweest initiatieven te ontplooien om de bouw van het kinderdorp mogelijk te maken. Naast donaties zijn er vele vrouwen geweest die een fondsenwervend evenement hebben georganiseerd. De evenementen liepen uiteen van een golftoernooi, het organiseren van een huiskamerconcert, een lunch op de Nederlandse ambassade in Londen, Ghanese lunch,  trommelavonden, sponsorgala’s, loterijen, verjaardagswensen tot en met kerstkaartacties: als een lopend vuurtje werd er gewerkt en georganiseerd. Door ieders persoonlijke inzet en vele particuliere giften werd tot nu toe een bedrag van 850.000 euro opgehaald!

Ook zijn er vrouwen die de medewerkers van SOS Kinderdorpen in contact hebben gebracht met bedrijven of stichtingen, die vervolgens een donatie hebben gedaan of in gesprek zijn over een structurele samenwerking met SOS Kinderdorpen.

Maar we zijn er nog niet en willen voor het eind van het jaar de 1 miljoen halen. Daarvoor hopen we ook op uw steun te kunnen rekenen! Wilt u ook meehelpen? Stuur dan een e-mail naar tanja@soskinderdorpen.nl .

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI

Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube Google+ Pinterest

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------