Internationale Vrouwendag: sterke vrouwen maken sterke gezinnen

Naast de opvang van weeskinderen, helpt SOS-Kinderdorpen met duurzame programma’s vrouwen in kwetsbare situaties. toekomst van hun kinderen.
SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI

Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube Google+ Pinterest

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------